Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti korištenja usluge online kupovine na web stranici www.suzuki-split.hr

Internet stranica www.attshop.com može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.attshop.com u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internet stranice www.attshop.com zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

 1. Opće odredbe

Svi podaci na Internet stranici www.attshop.com prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.attshop.com i online kupnje.

Prodavatelj ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.attshop.com u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.attshop.com u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

1.1 Pojmovi

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

Prodavatelj: Tvrtka: AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.. za trgovinu i usluge, Sjedište/adresa: Sjedište: Hrvatske mornarice 1d, 21000 Split, Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću, Osnivači/članovi društva: “”, OIB: “” – jedini osnivač d.o.o., Osobe ovlaštene za zastupanje: “”, OIB: “”,

www.attshop.com – Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja;

Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.attshop.com;

Posjetitelj Internet stranice:osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.attshop.com, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Korisnički podaci – cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.

Korištenje www.attshop.com: pristup stranici www.attshop.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.attshop.com;

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om;

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.attshop.com, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;

Sadržaj uključuje :

sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima
informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju
informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
Podaci o Prodavatelju

Usluga : usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isklučivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Online kupovina u Republici Hrvatskoj

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području cijelog svijeta što podrazumijeva dostavu kupljenih Proizvoda na istom području.

1.5. Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.attshop.com predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.attshop.com smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

 1. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Obveze korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće:

Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Korisnici www.attshop.com mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Prodavatelj, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojiih drugih materijala na www.attshop.com Kupci daju Prodavatelju neekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmjena i prilagodbi, izdanja, prijevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja diljem svijeta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Korisnici ujedno daju Prodavatelju i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje ste naveli sa sadržajima.

Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na www.attshop.com Korisnici potvrđuju i jamče da:

su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti, na bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
su sadržaji istiniti;
korištenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Prodavatelju, a zbog eventualne štete koja bi nastala vašim sadržajima.

Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava i/ili briše sve postavljene sadržaje. Prodavatelj ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštovati odredbe ovih Općih uvjeta.

Fotografije proizvoda prikazane na www.attshop.com su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavatelja nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavatelja.

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Prodavatelja i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Prodavatelj zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.attshop.com vlasništvo je Prodavatelja ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice www.attshop.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavatelja (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavatelja bez izravne pisane dozvole Prodavatelja.

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.attshop.com, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Prodavatelja. Prodavatelj također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem www.attshop.com. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili sjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.attshop.com.

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1.Korištenje

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2.Uređaji

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.attshop.com i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.attshop.com ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

2.3.3.Oglašavanje

Dio stranica www.attshop.com predviđen je za oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Te treće strane (oglašivači) su dužni oglasne materijale, vizuale i ostale sadržaje usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

2.4. Izmjena Općih uvjeta

Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.attshop.com, pod uvjetom javne objave na www.attshop.com Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

2.5. Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.attshop.com ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

2.6. Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.7. Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja www.attshop.com Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

2.8. Prijave povrede zaštite i prava

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

 1. ONLINE KUPOVINA

3.1. Registracija

Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici www.attshop.com. Korisnik Internet stranice www.attshop.com dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete
Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

3.2. Informiranje Korisnika

Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici www.attshop.com redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima

3.3. Predugovorna obavijest

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjenama registriranih podataka

3.5. Proces online kupovine

Registracija

Na početnoj stranici www.attshop.com u desnom gornjem kutu potrebno je kliknuti na „Moj profil“, a zatim na „Registriraj se“. U polje „Registracija “ Korisnik upisuje svoje željeno korisničko ime, e-mail i lozinku te odabire opciju na „registriraj se “. Za svaku sljedeću prijavu u gornjem desnom kutu početne stranice www.attshop.com Korisnik koristi opciju „Prijava“ i zatim pod „e-mail“ i „lozinka“ upisuje svoje korisničke podatke. Svi podaci o korisničkom računu nalaze se na poveznici „Moj profil – Moj račun “ u gornjem desnom kutu početne stranice www.attshop.com.

Kupovina

Nakon registracije Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavatelja. Najjednostavniji oblik pretrage jest putem tražilice koja se nalazi pri samom vrhu stranice na sredini. Korisnik upisuje traženi pojam i odabire opciju „Traži“. Ukoliko želi detaljnije pretraživati, odmah pored opcije „Traži“ Korisnik može odabrati kategoriju unutar koje želi pretraživati zadani pojam. U ponuđenim rezultatima pretrage Korisnik vrši odabir. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na : naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.

Košarica

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica “ u gornjem desnom kutu stranice www.attshop.com. Korisniku se u tom trenutku prikazuje cjelokupan sadržaj košarice. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „Odabir dostave “ kako bi nastavio proces kupovine.

Dostava

U ovom koraku Korisnik unosi podatke za dostavu. Polja označena crvenom zvjezdicom su obavezna. Prodavatelj dostavu vrši isključivo na području Republike Hrvatske putem renomiranih dostavnih službi. Nakon unošenja svih potrebnih podataka, Korisnik odabire opciju „Odabir plaćanja “.

Plaćanje

Opis postoji u „Načini plaćanja“

Konačni pregled

Ovaj konačni korak u procesu internet kupovine predstavlja mjesto na kojemu Korisnik može pregledati sve unesene detalje o opcijama plaćanja, dostave, sadržaju košarice, ukupnoj vrijednosti i slično, prije nego iste konačno odobri. Ukoliko neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se korištenjem opcije „BACK“ može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci točni odabire opciju „naruči“. Ukoliko je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu će biti prikazana poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na e-mail adresu Korisnika Prodavatelj dostavlja e-mail s detaljima o narudžbi. Ukoliko je došlo do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

3.6. Nemogućnost isporuke

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.

 1. CIJENE PROIZVODA

4.1. Cijene

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4.2. Kontrola cijena

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

4.3. Izmjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4.4. Rasprodaje i akcijske prodaje

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.5. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

4.6. Izjava o konverziji – Conversion statement

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu. Kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here.

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

 1. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

5.1. Odabir načina plaćanja

Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti :

plaćanjem po primitku pošiljke (pouzećem)
jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
online plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica

Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovdje:

5.1.1. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom preuzimanja, pošiljke robu Kupac je dužan platiti tek prilikom preuzimanja iste. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Troškovi dostave su uračunati u cijenu neovisno o vrsti i količini naručenih proizvoda .

5.1.2. Plaćanje karticama

Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje Kupci mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti WSPay™ usluge.

5.2. Izvršenje plaćanja

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

5.3. Račun

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa) i e-poštom, osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

 1. REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1. Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

6.2. Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja 10000 Zagreb, Ulica Milivoja Matošeca 4 odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja prigovori@attshop.com te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

6.3. Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

6.4. Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 1. DOSTAVA

7.1. Dostava u RH i ostale zemlje

Putem www.attshop.com moguće je izvršiti kupnju proizvoda na području cijelog svijeta što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda na istom području.

Korištenjem www.attshop.com Prodavatelj smatra da je korisnik upoznat s Općim uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik www.attshop.com nije pročitao Uvjete kupnje.

7.2. Izvršavanje dostave

Dostavu radi Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne službe. Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese.

7.3. Isporuka kupcu

Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

7.4. Cijene dostave

Dostava za sve proizvode unutar Republike Hrvatske uključena u cijenu dostave za sve načine dostave.

Cjenik dostave ne primjenjuje se za vrijeme akcija i promocija koje imaju drugačije uvjete dostave.

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu ukoliko se radi o visini iznosa narudžbe koju Prodavatelj uvjetuje na svojim stranicama tj. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku unutar ‘Načini dostave’ objavljenom na stranicama. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

7.5. Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

7.6. Krivo isporučen proizvod

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

7.7. Primitak pošiljke

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

7.8. Odbijanje preuzimanja

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

7.9. Praćenje puta pošiljke

Dostavna služba putem elektronske usluge ne omogućava praćenje puta pošiljke.

 1. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

8.1. Raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu ovih Općih uvjeta.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

U slučaju tehničke neispravnosti baze podataka ili nenamjernih pogrešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.attshop.com, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

8.2. Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

8.3. Pravo na povrat proizvoda

U roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju:

Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
Kada je isporučen Proizvod oštećen, neispravan ili ima nedostatke

8.4. Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu: Zagreb, Ulica Milivoja Matošeca 4.

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način opisan u točki 7.2. ovih Općih uvjeta, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

8.5. Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

 1. RASPRODANI ARTIKLI

9.1. Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

10.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.attshop.com stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

10.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Korisnik odabirom opcije „Razumijem i prihvaćam Opće uvjete korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

10.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 5.1.3.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

10.4. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba

10.5. Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

10.6. Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

10.7. Cookie

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće ?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li www.attshop.com kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.attshop.com?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

 1. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

11.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

11.2. Važenje Općih uvjeta

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda

11.3. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu

11.4. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

11.5. Internet stranice trećih osoba

Stranica Prodavatelja www.attshop.com može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

Opći uvjeti korištenja usluge online kupovine na web stranici www.attshop.com

Internet stranica www.attshop.com može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.attshop.com u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internet stranice www.attshop.com zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

 1. Opće odredbe

Svi podaci na Internet stranici www.attshop.com prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.attshop.com i online kupnje.

Prodavatelj ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.attshop.com u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.attshop.com u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

1.1 Pojmovi

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

Prodavatelj: AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. za trgovinu i usluge, Ulica Milivoja Matošeca 4, HR – 10000, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081238389, osobni identifikacijski broj (OIB): 35875235250, IBAN: HR4024840081135112253, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, ZAGREB, HRVATSKA;

www.attshop.com – Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja;

Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.attshop.com;

Posjetitelj Internet stranice:osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.attshop.com, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Korisnički podaci – cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.

Korištenje www.attshop.com: pristup stranici www.attshop.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.attshop.com;

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om;

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.attshop.com, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;

Sadržaj uključuje :

sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima
informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju
informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
Podaci o Prodavatelju

Usluga : usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isklučivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Online kupovina u Republici Hrvatskoj

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području cijelog svijeta što podrazumijeva dostavu kupljenih Proizvoda na istom području.

1.5. Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.attshop.com predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.attshop.com smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

 1. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Obveze korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće:

Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Korisnici www.attshop.com mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mjesta koja dozvoli Prodavatelj, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojiih drugih materijala na www.attshop.com Kupci daju Prodavatelju neekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmjena i prilagodbi, izdanja, prijevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja diljem svijeta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Korisnici ujedno daju Prodavatelju i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje ste naveli sa sadržajima.

Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na www.attshop.com Korisnici potvrđuju i jamče da:

su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti, na bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
su sadržaji istiniti;
korištenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće nanijeti štetu trećim osobama;
će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtjevi postave prema Prodavatelju, a zbog eventualne štete koja bi nastala vašim sadržajima.

Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obvezu) da provjerava i/ili briše sve postavljene sadržaje. Prodavatelj ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštovati odredbe ovih Općih uvjeta.

Fotografije proizvoda prikazane na www.attshop.com su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavatelja nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavatelja.

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Prodavatelja i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Prodavatelj zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.attshop.com vlasništvo je Prodavatelja ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice www.attshop.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavatelja (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavatelja bez izravne pisane dozvole Prodavatelja.

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.attshop.com, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Prodavatelja. Prodavatelj također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem www.attshop.com. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili sjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.attshop.com.

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1.Korištenje

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2.Uređaji

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.attshop.com i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.attshop.com ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

2.3.3.Oglašavanje

Dio stranica www.attshop.com predviđen je za oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Te treće strane (oglašivači) su dužni oglasne materijale, vizuale i ostale sadržaje usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

2.4. Izmjena Općih uvjeta

Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.attshop.com, pod uvjetom javne objave na www.attshop.com Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

2.5. Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.attshop.com ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

2.6. Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.7. Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja www.attshop.com Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

2.8. Prijave povrede zaštite i prava

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

 1. ONLINE KUPOVINA

3.1. Registracija

Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici www.attshop.com. Korisnik Internet stranice www.attshop.com dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete
Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

3.2. Informiranje Korisnika

Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici www.attshop.com redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima

3.3. Predugovorna obavijest

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjenama registriranih podataka

3.5. Proces online kupovine

Registracija

Na početnoj stranici www.attshop.com u desnom gornjem kutu potrebno je kliknuti na „Moj profil“, a zatim na „Registriraj se“. U polje „Registracija “ Korisnik upisuje svoje željeno korisničko ime, e-mail i lozinku te odabire opciju na „registriraj se “. Za svaku sljedeću prijavu u gornjem desnom kutu početne stranice www.attshop.com Korisnik koristi opciju „Prijava“ i zatim pod „e-mail“ i „lozinka“ upisuje svoje korisničke podatke. Svi podaci o korisničkom računu nalaze se na poveznici „Moj profil – Moj račun “ u gornjem desnom kutu početne stranice www.attshop.com.

Kupovina

Nakon registracije Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavatelja. Najjednostavniji oblik pretrage jest putem tražilice koja se nalazi pri samom vrhu stranice na sredini. Korisnik upisuje traženi pojam i odabire opciju „Traži“. Ukoliko želi detaljnije pretraživati, odmah pored opcije „Traži“ Korisnik može odabrati kategoriju unutar koje želi pretraživati zadani pojam. U ponuđenim rezultatima pretrage Korisnik vrši odabir. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na : naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.

Košarica

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica “ u gornjem desnom kutu stranice www.attshop.com. Korisniku se u tom trenutku prikazuje cjelokupan sadržaj košarice. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „Odabir dostave “ kako bi nastavio proces kupovine.

Dostava

U ovom koraku Korisnik unosi podatke za dostavu. Polja označena crvenom zvjezdicom su obavezna. Prodavatelj dostavu vrši isključivo na području Republike Hrvatske putem renomiranih dostavnih službi. Nakon unošenja svih potrebnih podataka, Korisnik odabire opciju „Odabir plaćanja “.

Plaćanje

Opis postoji u „Načini plaćanja“

Konačni pregled

Ovaj konačni korak u procesu internet kupovine predstavlja mjesto na kojemu Korisnik može pregledati sve unesene detalje o opcijama plaćanja, dostave, sadržaju košarice, ukupnoj vrijednosti i slično, prije nego iste konačno odobri. Ukoliko neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se korištenjem opcije „BACK“ može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci točni odabire opciju „naruči“. Ukoliko je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu će biti prikazana poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na e-mail adresu Korisnika Prodavatelj dostavlja e-mail s detaljima o narudžbi. Ukoliko je došlo do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

3.6. Nemogućnost isporuke

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.

 1. CIJENE PROIZVODA

4.1. Cijene

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4.2. Kontrola cijena

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

4.3. Izmjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4.4. Rasprodaje i akcijske prodaje

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.5. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

4.6. Izjava o konverziji – Conversion statement

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu. Kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here.

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

 1. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

5.1. Odabir načina plaćanja

Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti :

plaćanjem po primitku pošiljke (pouzećem)
jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
online plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica

Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovdje:

5.1.1. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom preuzimanja, pošiljke robu Kupac je dužan platiti tek prilikom preuzimanja iste. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Troškovi dostave su uračunati u cijenu neovisno o vrsti i količini naručenih proizvoda .

5.1.2. Plaćanje karticama

Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje Kupci mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti WSPay™ usluge.

5.2. Izvršenje plaćanja

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

5.3. Račun

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa) i e-poštom, osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

 1. REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1. Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

6.2. Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja 10000 Zagreb, Ulica Milivoja Matošeca 4 odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja prigovori@attshop.com te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

6.3. Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

6.4. Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 1. DOSTAVA

7.1. Dostava u RH i ostale zemlje

Putem www.attshop.com moguće je izvršiti kupnju proizvoda na području cijelog svijeta što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda na istom području.

Korištenjem www.attshop.com Prodavatelj smatra da je korisnik upoznat s Općim uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik www.attshop.com nije pročitao Uvjete kupnje.

7.2. Izvršavanje dostave

Dostavu radi Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne službe. Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese.

7.3. Isporuka kupcu

Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

7.4. Cijene dostave

Dostava za sve proizvode unutar Republike Hrvatske uključena u cijenu dostave za sve načine dostave.

Cjenik dostave ne primjenjuje se za vrijeme akcija i promocija koje imaju drugačije uvjete dostave.

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu ukoliko se radi o visini iznosa narudžbe koju Prodavatelj uvjetuje na svojim stranicama tj. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku unutar ‘Načini dostave’ objavljenom na stranicama. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

7.5. Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

7.6. Krivo isporučen proizvod

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

7.7. Primitak pošiljke

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

7.8. Odbijanje preuzimanja

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

7.9. Praćenje puta pošiljke

Dostavna služba putem elektronske usluge ne omogućava praćenje puta pošiljke.

 1. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

8.1. Raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu ovih Općih uvjeta.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

U slučaju tehničke neispravnosti baze podataka ili nenamjernih pogrešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.attshop.com, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

8.2. Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

8.3. Pravo na povrat proizvoda

U roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju:

Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
Kada je isporučen Proizvod oštećen, neispravan ili ima nedostatke

8.4. Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu: Zagreb, Ulica Milivoja Matošeca 4.

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način opisan u točki 7.2. ovih Općih uvjeta, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

8.5. Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

 1. RASPRODANI ARTIKLI

9.1. Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

10.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.attshop.com stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

10.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Korisnik odabirom opcije „Razumijem i prihvaćam Opće uvjete korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

10.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 5.1.3.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

10.4. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba

10.5. Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

10.6. Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

10.7. Cookie

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće ?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li www.attshop.com kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.attshop.com?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

 1. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

11.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

11.2. Važenje Općih uvjeta

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda

11.3. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu

11.4. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

11.5. Internet stranice trećih osoba

Stranica Prodavatelja www.attshop.com može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. TRŽNICE

 1. OPĆE ODREDBE

1.1. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.attshop.com, na World Wide Web mreži Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

1.2. U okviru AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu – između korisnika Internet usluge AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. – Prodavatelja i Kupca u pravnom poslu prodaje robe i usluga, te organizira transport predmeta prodaje.

 1. ODGOVORNOST AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. TRŽNICE

2.1. Korisnicima usluga koje pruža AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. smatraju se korisnici koji su potpisali ugovor o trgovačkom zastupanju.

2.2. Korisnik izričito prihvaća da AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.3. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.abrakadara.com, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.4. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava i/ili zbog problema više sile te nije odgovorna za moguću nastalu štetu ili izmaklu dobit.

2.5. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na www.attshop.com, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja korisnika, uz svakodobnu primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.6. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.7. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, bit će točni i ispravni. Za točnost na taj način unesenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.8. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. na e-mail adresu info@attshop.com.

2.9. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. na info@attshop.com.

2.10. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena, kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

2.11. Odnosi na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice) uz trgovačko zastupanje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. putem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranice.

2.12. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranici, A007 plus d.o.o. s pozicije trgovačkog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

 1. PRAVILA ZA KORISNIKE AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

3.1. Putem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

lijekova
medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
eksploziva
duhanskih proizvoda
oružja
pornografskih ili erotskih sadržaja
te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

objavljivati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja;
kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete;
mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu;
odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu, a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi;
manipulirati s cjenovnom strukturom AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. naknada odnosno troškova;
slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte kupcima;
zaobići pravila AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu;
prenijeti svoj račun AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice i korisnički broj trećoj strani bez AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. pisanog dopuštenja;
distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici ili interesima vlasništva korisnika AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice;
prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti.

 1. UVJETI KORIŠTENJA USLUGA AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

4.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. naplaćuje naknade za usluge koje pruža Prodavatelju i Kupcu u tijeku postupka kupoprodaje. Iznosi naknade vidljivi su u ugovoru o trgovačkom zastupanju ili odgovarajućem aneksu koji će se sklopiti u odnosu na isti ugovor.

4.2. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. se obvezuje da će uplaćeni iznos kupoprodajne cijene koji je uplatio Kupac proslijediti Prodavatelju tek nakon potvrde Kupca da je primio robu te ukoliko Kupac nije iskoristio svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u zakonskom roku od 14 (slovima: četrnaest) dana. Sredstva od kupnje se umanjuju za naknade sukladno Ugovoru o trgovačkom zastupanju.

4.3. Potvrdu o primitku robe dostavlja dostavna služba AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ili za to ovlaštena osoba – elektroničnim putem.

4.4. Kupci na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici mogu koristiti sve mogućnosti plaćanja koje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ima u redovnoj ponudi (plaćanje virmanom, općom uplatnicom, e-bankingom, kreditnim karticama i pouzećem).

4.5. Troškovi koje nastaju za različite načine plaćanja, naknade za prijenos sredstava između banaka, provizija kartičara, za procesuiranje Internet Payment Gatewaya i plaćanje pouzećem preuzima u cijelosti AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava prava da u bilo kojem trenutku odluku o troškovima plaćanja promjeni uz prethodnu pisanu najavu prema prodavateljima.

 1. KOMUNIKACIJA IZMEĐU AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. TRŽNICE, PRODAVATELJA I KUPCA

5.1. Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno kroz kanale AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Također se mogu obraćati i za pomoć AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. na e-mail info@attshop.com.

5.2. Pristupanjem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici Prodavatelj i Kupac daju ovlaštenje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. da ih kontaktiraju svim načinima komunikacije koje je stavio na raspolaganje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., kao i onim koje nije stavio na raspolaganje, sve u svrhu realizacije trgovinskog zastupanja i problematike u vezi s tim, a do kojih je AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. u mogućnosti doći s ciljem uspostavljanja komunikacije.

5.3. Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.

5.4. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava sukladno slobodnoj procjeni AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

 1. REGISTRACIJA PRODAVATELJA

6.1. Samo pravna osoba registrirana na području RH može postati korisnik AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice.

Pravna osoba: Pravna osoba postaje korisnik potpisivanjem ugovora o trgovinskom zastupanju.

Po primitku ugovora o trgovačkom zastupanju AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. završava postupak registracije i odobrava se vidljivost Prodavateljevih ponuda proizvoda na Internet stranici AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

 1. OBVEZE PRODAVATELJA

7.1. Sadržaji koje prodavatelji objave na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici mogu sadržavati isključivo URL link ili internet adresu koja vodi na stranice u okviru Internet stranice www.attshop.com. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. sadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Internet stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

7.2. Prodavatelji se obvezuju da sadržaj koji unose na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. neće biti oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ima pravo da od prodavatelja koji je unio, odnosno postavio sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za učinjeno oglašavanje po cjeniku AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici. Prodavatelji se obavezuju da navedeni iznos isplati na račun AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., u roku od 7 dana od dana dostavljanje fakture pod prijetnjom prisilnog izvršenja.

7.3. Korisnicima AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice nije dozvoljeno blokirane, prekrivane ili prepravljane sadržaja koji je generirao AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

7.4. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smiju poduzimati radnje koje mogu dovesti do neodgovarajuće i pretjerane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. internet platforme.

7.5. Ovakve aktivnosti podliježu kaznenoj i materijalnoj odgovornosti.

7.6. Prodavatelj se obavezuje nadoknaditi svaku štetu koju prouzrokuje, kako prema AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tako i prema korisnicima Internet stranici AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

7.7. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika A007 PLUS, ali može ako to procjeni potrebnim.

7.8. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

 1. OVLAŠTENJA AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

8.1.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal s AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice koji nije u skladu s ovim općim uvjetima, i to u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude s neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice, na ponude kojima se vrši, ili su na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

8.1.2. Povodom brisanja korisnika, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zbog navedenog brisanja.

8.1.3. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

8.1.4. Prodavatelj smije nuditi samo one proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu ili one proizvode u pogledu kojih je prethodno od vlasnika ishodio odobrenje za njezinu prodaju. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne vrši provjeru niti snosi odgovornost za vlasništvo nad ponuđenim predmetom.

8.1.5. Prodavatelj je obavezan osigurati istinite informacije o ponuđenom predmetu i pružiti potpune informacije o isplati i isporuci.

8.1.6. Svi nedostaci u vezi s proizvodom i ambalažom ili pakiranjem moraju se navesti i detaljno opisati.

8.1.7. Prodavatelj je dužan objaviti svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji proizvoda na tržištu.

8.1.8. Zabranjeno je stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.

8.1.9. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

 1. NAKNADE I CJENIK ZA KORIŠTENJE AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. TRŽNICE

9.1. Naknade se sastoje od:

naknada po prodanom proizvodu;
naknada po dostavi, osim u slučaju da poslovni partner AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. samostalno dostavlja proizvode uz prethodno pisano odobrenje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

9.2. Naknade su iskazane u Ugovoru o trgovačkom zastupanju.

9.3. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo izmjene Cjenika za AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnicu uz prethodnu obavijest prodavatelju.

9.4. Prodavatelj je obvezan Kupcu fakturirati proizvod prema uvjetima koji su bili važeći u trenutku finalizacije narudžbe kupca na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici.

9.5. Naknada po prodanom proizvodu obračunava se u postotnom iznosu na osnovu kategorije gdje pripada proizvod. Pod prodanim proizvodom smatra se da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

da je prodavatelj robu isporučio kupcu putem ponuđene dostavne službe od strane AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice;
da je kupac potvrdio primitak pošiljke;
da je istekao zakonski rok od 14 dana unutar kojeg Kupac može jednostrano raskinuti ugovor, a koji rok teče od dana isporuke robe kupcu.

Naknada se obračunava u trenutku isplate novca prema prodavatelju od AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice na način da se vrijednost kupoprodaje umanji za iznos naknade, a za koji iznos naknade će AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. izdati odgovarajući fakturu Prodavatelju uvećanu za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Vrijednost kupoprodaje, umanjenu za iznos naknade, uplaćuje se na žiro račun koji je Prodavatelj prethodno dostavio AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici emailom.

 1. OTKAZIVANJE UGOVORA O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU

10.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtjev za registraciju, članstvo, upotrebu AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice ili korištenje drugih usluga AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. bilo kojem članu ili budućem članu u bilo kojem trenutku bez obrazloženja.

10.2. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može onemogućiti korištenje prava na članstvo, u bilo koje vrijeme uz pisano obrazloženje.

10.3. Prodavatelj kome je otkazana registracija zbog počinjenja kaznenih djela ili kršenja pravila općih uvjeta poslovanja nema pravo ponovo se registrirati kao prodavatelj.

 1. DOSTAVA

11.1. Na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. za cijeli teritorij Hrvatske.

11.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici prodavatelj prima obavijest putem emaila.

11.3. Prodavatelj je odgovoran da u roku najkasnije 24 sata putem svog profila za Prodavatelje na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici ispuni nalog prema dostavnoj službi gdje najavljuje točan datum, lokaciju i kontakt za preuzimanje robe.

11.4. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

11.5. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

11.6. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

 1. REKLAMACIJE

12.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal A007 PLUS tržnice komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

12.1.1. Pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora je pravovremeno iskorišteno ako je zahtjev za ispunjenjem tog prava podnesen u zakonskom roku od max. četrnaest dana koji počinje teći od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice.

12.1.2. Prodavatelj se obvezuje prihvatiti sve osnovane reklamacije Kupca i snositi troškove dostave.

12.1.3. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u roku od 14 dana, AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.

12.1.4. Odgovornost AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. odnosi se samo na odgovornost trgovačkog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovačkog zastupnika iz Ugovora o trgovačkom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.

 1. ZAŠTITA PRAVA

13.1. Pristupom AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici i postavljanjem sadržaja na internet stranici AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice Korisnik daje i jamči AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici neekskluzivno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo korištenja svih sadržaja koje je objavio bez naknade za AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. da koristi sadržaje za svrhe objave na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. stranici, čak i ako se radi o autorskim pravima.

13.2. Opći uvjeti Poslovanja propisuju uvjete i pravila za Prodavatelje i odnose se na korištenje Internetske stranice A007 PLUS. Korištenjem Internetske stranice Prodavatelji iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupci i Prodavatelji su upoznati sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. te prihvaća da tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

13.3. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

13.4. Korištenjem ovih Internetskih stranica Prodavatelj i Kupac potvrđuju da su upoznati i suglasni s Općim uvjetima poslovanja.

13.5. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Kupce i Prodavatelje da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac i Prodavatelj prihvaćaju izmjene.

13.6. Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja . Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

13.7. Svi materijali koji se nalaze na abrakadabra.com internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

13.8. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice abrakadabra.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka A007 PLUS d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

13.9. Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

13.10. Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

13.11. Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

13.12. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

13.13. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. je registrirani žig tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

13.14. www.attshop.com je registrirana domena tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

13.15. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

13.16. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.attshop.com internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.attshop.com Internet stranice.

13.17. Sjedište tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 1. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

14.1. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.attshop.com i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

14.2. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

14.3. Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

14.4. Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@attshop.com.

14.5. Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.attshop.com internetske stranice.

14.6. Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti internetsku stranicu te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.attshop.com.

14.7. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah po objavi na Internetskoj stranici www.attshop.com.

14.8. Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

14.9. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.attshop.com. Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

14.10. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

14.11. Osobne podatke će tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

14.12. Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@attshop.com. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

14.13. Kao uvjet kupnje tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje newslettera. Ukoliko Krajnji korisnik želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na podrska@abrakadabra.com ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

14.14. Zaštitu podataka tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

14.15. Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti www.attshop.com Internetsku stranicu. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

14.16. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na vjerodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastario.

14.17. Da osoba koja je dala pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posljedicu proizvodi prestanak članstva, dospijevanje svih obaveza nastalih za vrijeme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako daljnje prikupljanje podataka od osobe koja je pristanak povukla.

14.18. Podaci se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, matični broj, OIB, adresa, broj fiksnog i mobilnog telefona, broj bankovnog računa, email adresa i IP adresa svakoj pojedinog pristupa portalima.

PRAVILA PRIVATNOSTI

 1. Općenito

AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., Zagreb, Ulica Milivoja Matošeca 4, OIB: 35875235250 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste se registrirali na naš webshop (www.attshop.com), ako ste izvršili kupnju putem našeg webshopa, ako ste se prijavili na naš newsletter, ako ste član MPC programa, ako ste naš poslovni partner ili ako ste zainteresirani za rad kod nas (dalje: „Vi“). Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 25. svibnja 2018. godine.

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu info@attshop.com.

 1. Ako ste se registrirali na naš webshop:

2.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom registracije i kupnje na našem webshopu (www.attshop.com), odnosno sljedeće podatke:

2.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba)

Ime, prezime, datum rođenja;

2.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

Telefon, Email adresa;

2.1.1.3. Dodatni podatci nužni za potrebe izvršenja transakcija

Vrsta kartice, broj kartice, mjesec isteka kartice, godina isteka kartice, kontrolni broj (CVV);

2.1.1.4. Dodatni podatci nužni za reklamaciju proizvoda

Datum narudžbe, šifra narudžbe, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;

2.1.1.5. Ostali podatci

Titula, broj MPC kartice (ako je imate);

2.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

2.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

2.2.1.1. Kako bi smo Vam omogućili korištenje naše usluge (registraciju i kupovinu putem webshopa – www.attshop.com ). U tom slučaju osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;

2.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

2.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

 1. Ako ste izvršili kupnju putem našeg webshopa:

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom kupnje na našem webshopu (www.attshop.com), odnosno sljedeće podatke:

3.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba)

Ime, prezime;

3.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

Telefon, Email adresa;

3.1.1.3. Dodatni podatci nužni za potrebe izvršenja transakcija

Vrsta kartice, broj kartice, mjesec isteka kartice, godina isteka kartice, kontrolni broj (CVV);

3.1.1.4. Dodatni podatci nužni za reklamaciju proizvoda

Datum narudžbe, šifra narudžbe, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;

3.1.1.5. Ostali podatci

Broj MPC kartice (ako je imate);

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1. Kako bi smo Vam omogućili korištenje naše usluge (kupovinu putem webshopa – www.attshop.com ). U tom slučaju osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;

3.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

3.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

 1. Ako ste se prijavili na naš newsletter:

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

4.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internetskim stranicama, odnosno sljedeće podatke:

4.1.1.1. Vaša e-adresa;

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo Vam slali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanjem newsletter-a;

4.2.1.2. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje pogodnosti namijenjeno svim novim primateljima newsletter servisa. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, kako bismo Vam omogućili pogodnost koju smo Vam obećali;

4.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

 1. Ako ste naš sadašnji ili potencijalni poslovni partner:

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba)

Ime, prezime, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

5.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Ime i prezime osobe za kontakt;

Broj telefona, Email adresa;

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

5.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

5.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

5.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

 1. Ako ste zainteresirani za rad kod nas:

6.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

6.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, odnosno sljedeće podatke:

6.1.1.1. Vaše osnovne podatke

Ime, prezime, datum i mjesto rođenja;

6.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Broj mobitela i/ili telefona;

Email adresa;

6.1.1.3. Dodatne podatke

Ostale podatke koje ste naveli u svome životopisu;

6.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

6.2.1.1. Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

6.2.1.2. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

6.2.1.3. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mjesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola;

6.2.1.4. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 1. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

7.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

7.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

Izvršitelji

7.2.1. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao npr. računovodstvene, IT, poštanske i kurirske usluge, oglašavanje, tiskare, prevoditelji itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

Voditelji

7.2.2. Treće osobe kojima šaljemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam omogućili pogodnost koju ostvarujete prijavom na naš newsletter servis;

7.2.3. Treće osobe kojima šaljemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili neku svoju obvezu (primjerice revizori) ili ostvarili svoj opravdani interes (primjerice certifikacija). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

7.2.4. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

 1. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

8.1. Ako ste se prijavili na naš newsletter, Vaše osobne podatke prenosimo izvan EU. Servis koji koristimo u svrhu slanja newslettera, MailChimp odnosno The Rocket Science Group LLC, iznosi osobne podatke u Sjedinjene Američke Države (SAD). Navedeno društvo je prošlo postupak certifikacije predviđen ugovorom između EU – SAD („Štit privatnosti“). Više o Pravilima privatnosti MailChimp-a možete pročitati nahttps://mailchimp.com/legal/privacy/.

 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

9.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

9.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

9.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

9.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

9.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

 1. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

10.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

10.2. Vaše osobne podatke, koje ste nam dali kao registrirani korisnik našeg webshopa, obrađujemo dok se ne odjavite kao naš korisnik. Po odjavi prestaje uobičajena obrada Vaših podataka te iste brišemo u roku od 6 godina od Vaše posljednje kupnje.

10.3. Vaše osobne podatke, koje ste nam dali kao kupac na našem webshopu, čuvamo 6 godina od Vaše posljednje kupnje. Nakon proteka navedenog roka, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.

10.4. Ukoliko ste ispunili reklamacijski upitnik, Vaše podatke, kao i sam upitnik, čuvamo najmanje godinu dana od primitka reklamacije kako bi udovoljili našoj zakonskoj obvezi zaštite potrošača. Nakon proteka navedenog roka, Vaše osobne podatke, kao i sam upitnik, brišemo u roku od mjesec dana.

10.5. Vaše kontakt podatke za slanje newslettera čuvamo sve dok se ne odjavite s našeg servisa. U slučaju odjave, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.

10.6. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

10.7. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

10.8. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Ako je suglasnost dana na određeni period, onda nakon isteka tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

 1. Vaša prava

11.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

11.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

11.3. Pristup Vašim osobnim podatcima

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.4. Ispravak netočnih osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.5. Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.7. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

 1. OPĆE ODREDBE

1.1. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.attshop.com, na World Wide Web mreži Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

1.2. U okviru AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu – između korisnika Internet usluge AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. – Prodavatelja i Kupca u pravnom poslu prodaje robe i usluga, te organizira transport predmeta prodaje.

 1. ODGOVORNOST AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. TRGOVINE

2.1. Korisnicima usluga koje pruža AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. smatraju se korisnici koji su potpisali ugovor o trgovačkom zastupanju.

2.2. Korisnik izričito prihvaća da AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.3. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.abrakadara.com, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.4. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava i/ili zbog problema više sile te nije odgovorna za moguću nastalu štetu ili izmaklu dobit.

2.5. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na www.attshop.com, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja korisnika, uz svakodobnu primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.6. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.7. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, bit će točni i ispravni. Za točnost na taj način unesenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.8. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. na e-mail adresu info@attshop.com.

2.9. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. na info@attshop.com.

2.10. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena, kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

2.11. Odnosi na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice) uz trgovačko zastupanje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. putem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranice.

2.12. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranici, A007 plus d.o.o. s pozicije trgovačkog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

 1. PRAVILA ZA KORISNIKE AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

3.1. Putem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

lijekova
medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
eksploziva
duhanskih proizvoda
oružja
pornografskih ili erotskih sadržaja
te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

objavljivati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja;
kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete;
mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu;
odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu, a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi;
manipulirati s cjenovnom strukturom AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. naknada odnosno troškova;
slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte kupcima;
zaobići pravila AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu;
prenijeti svoj račun AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice i korisnički broj trećoj strani bez AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. pisanog dopuštenja;
distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici ili interesima vlasništva korisnika AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice;
prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti.

 1. UVJETI KORIŠTENJA USLUGA AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

4.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. naplaćuje naknade za usluge koje pruža Prodavatelju i Kupcu u tijeku postupka kupoprodaje. Iznosi naknade vidljivi su u ugovoru o trgovačkom zastupanju ili odgovarajućem aneksu koji će se sklopiti u odnosu na isti ugovor.

4.2. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. se obvezuje da će uplaćeni iznos kupoprodajne cijene koji je uplatio Kupac proslijediti Prodavatelju tek nakon potvrde Kupca da je primio robu te ukoliko Kupac nije iskoristio svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u zakonskom roku od 14 (slovima: četrnaest) dana. Sredstva od kupnje se umanjuju za naknade sukladno Ugovoru o trgovačkom zastupanju.

4.3. Potvrdu o primitku robe dostavlja dostavna služba AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ili za to ovlaštena osoba – elektroničnim putem.

4.4. Kupci na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici mogu koristiti sve mogućnosti plaćanja koje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ima u redovnoj ponudi (plaćanje virmanom, općom uplatnicom, e-bankingom, kreditnim karticama i pouzećem).

4.5. Troškovi koje nastaju za različite načine plaćanja, naknade za prijenos sredstava između banaka, provizija kartičara, za procesuiranje Internet Payment Gatewaya i plaćanje pouzećem preuzima u cijelosti AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava prava da u bilo kojem trenutku odluku o troškovima plaćanja promjeni uz prethodnu pisanu najavu prema prodavateljima.

 1. KOMUNIKACIJA IZMEĐU AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. TRGOVINE, PRODAVATELJA I KUPCA

5.1. Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno kroz kanale AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Također se mogu obraćati i za pomoć AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. na e-mail info@attshop.com.

5.2. Pristupanjem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici Prodavatelj i Kupac daju ovlaštenje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. da ih kontaktiraju svim načinima komunikacije koje je stavio na raspolaganje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., kao i onim koje nije stavio na raspolaganje, sve u svrhu realizacije trgovinskog zastupanja i problematike u vezi s tim, a do kojih je AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. u mogućnosti doći s ciljem uspostavljanja komunikacije.

5.3. Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.

5.4. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava sukladno slobodnoj procjeni AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

 1. REGISTRACIJA PRODAVATELJA

6.1. Samo pravna osoba registrirana na području RH može postati korisnik AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice.

Pravna osoba: Pravna osoba postaje korisnik potpisivanjem ugovora o trgovinskom zastupanju.

Po primitku ugovora o trgovačkom zastupanju AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. završava postupak registracije i odobrava se vidljivost Prodavateljevih ponuda proizvoda na Internet stranici AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

 1. OBVEZE PRODAVATELJA

7.1. Sadržaji koje prodavatelji objave na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici mogu sadržavati isključivo URL link ili internet adresu koja vodi na stranice u okviru Internet stranice www.attshop.com. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. sadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Internet stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

7.2. Prodavatelji se obvezuju da sadržaj koji unose na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. neće biti oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ima pravo da od prodavatelja koji je unio, odnosno postavio sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za učinjeno oglašavanje po cjeniku AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici. Prodavatelji se obavezuju da navedeni iznos isplati na račun AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., u roku od 7 dana od dana dostavljanje fakture pod prijetnjom prisilnog izvršenja.

7.3. Korisnicima AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice nije dozvoljeno blokirane, prekrivane ili prepravljane sadržaja koji je generirao AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

7.4. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smiju poduzimati radnje koje mogu dovesti do neodgovarajuće i pretjerane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. internet platforme.

7.5. Ovakve aktivnosti podliježu kaznenoj i materijalnoj odgovornosti.

7.6. Prodavatelj se obavezuje nadoknaditi svaku štetu koju prouzrokuje, kako prema AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tako i prema korisnicima Internet stranici AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

7.7. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika A007 PLUS, ali može ako to procjeni potrebnim.

7.8. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

 1. OVLAŠTENJA AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

8.1.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal s AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice koji nije u skladu s ovim općim uvjetima, i to u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude s neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice, na ponude kojima se vrši, ili su na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

8.1.2. Povodom brisanja korisnika, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zbog navedenog brisanja.

8.1.3. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

8.1.4. Prodavatelj smije nuditi samo one proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu ili one proizvode u pogledu kojih je prethodno od vlasnika ishodio odobrenje za njezinu prodaju. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne vrši provjeru niti snosi odgovornost za vlasništvo nad ponuđenim predmetom.

8.1.5. Prodavatelj je obavezan osigurati istinite informacije o ponuđenom predmetu i pružiti potpune informacije o isplati i isporuci.

8.1.6. Svi nedostaci u vezi s proizvodom i ambalažom ili pakiranjem moraju se navesti i detaljno opisati.

8.1.7. Prodavatelj je dužan objaviti svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji proizvoda na tržištu.

8.1.8. Zabranjeno je stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.

8.1.9. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

 1. NAKNADE I CJENIK ZA KORIŠTENJE AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. TRŽNICE

9.1. Naknade se sastoje od:

naknada po prodanom proizvodu;
naknada po dostavi, osim u slučaju da poslovni partner AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. samostalno dostavlja proizvode uz prethodno pisano odobrenje AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

9.2. Naknade su iskazane u Ugovoru o trgovačkom zastupanju.

9.3. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo izmjene Cjenika za AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnicu uz prethodnu obavijest prodavatelju.

9.4. Prodavatelj je obvezan Kupcu fakturirati proizvod prema uvjetima koji su bili važeći u trenutku finalizacije narudžbe kupca na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici.

9.5. Naknada po prodanom proizvodu obračunava se u postotnom iznosu na osnovu kategorije gdje pripada proizvod. Pod prodanim proizvodom smatra se da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

da je prodavatelj robu isporučio kupcu putem ponuđene dostavne službe od strane AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice;
da je kupac potvrdio primitak pošiljke;
da je istekao zakonski rok od 14 dana unutar kojeg Kupac može jednostrano raskinuti ugovor, a koji rok teče od dana isporuke robe kupcu.

Naknada se obračunava u trenutku isplate novca prema prodavatelju od AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice na način da se vrijednost kupoprodaje umanji za iznos naknade, a za koji iznos naknade će AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. izdati odgovarajući fakturu Prodavatelju uvećanu za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Vrijednost kupoprodaje, umanjenu za iznos naknade, uplaćuje se na žiro račun koji je Prodavatelj prethodno dostavio AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici emailom.

 1. OTKAZIVANJE UGOVORA O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU

10.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtjev za registraciju, članstvo, upotrebu AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice ili korištenje drugih usluga AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. bilo kojem članu ili budućem članu u bilo kojem trenutku bez obrazloženja.

10.2. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može onemogućiti korištenje prava na članstvo, u bilo koje vrijeme uz pisano obrazloženje.

10.3. Prodavatelj kome je otkazana registracija zbog počinjenja kaznenih djela ili kršenja pravila općih uvjeta poslovanja nema pravo ponovo se registrirati kao prodavatelj.

 1. DOSTAVA

11.1. Na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. za cijeli teritorij Hrvatske.

11.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici prodavatelj prima obavijest putem emaila.

11.3. Prodavatelj je odgovoran da u roku najkasnije 24 sata putem svog profila za Prodavatelje na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici ispuni nalog prema dostavnoj službi gdje najavljuje točan datum, lokaciju i kontakt za preuzimanje robe.

11.4. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

11.5. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

11.6. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

 1. REKLAMACIJE

12.1. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal A007 PLUS tržnice komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

12.1.1. Pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora je pravovremeno iskorišteno ako je zahtjev za ispunjenjem tog prava podnesen u zakonskom roku od max. četrnaest dana koji počinje teći od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice.

12.1.2. Prodavatelj se obvezuje prihvatiti sve osnovane reklamacije Kupca i snositi troškove dostave.

12.1.3. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u roku od 14 dana, AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.

12.1.4. Odgovornost AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. odnosi se samo na odgovornost trgovačkog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovačkog zastupnika iz Ugovora o trgovačkom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.

 1. ZAŠTITA PRAVA

13.1. Pristupom AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici i postavljanjem sadržaja na internet stranici AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnice Korisnik daje i jamči AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tržnici neekskluzivno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo korištenja svih sadržaja koje je objavio bez naknade za AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. da koristi sadržaje za svrhe objave na AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. stranici, čak i ako se radi o autorskim pravima.

13.2. Opći uvjeti Poslovanja propisuju uvjete i pravila za Prodavatelje i odnose se na korištenje Internetske stranice A007 PLUS. Korištenjem Internetske stranice Prodavatelji iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupci i Prodavatelji su upoznati sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. te prihvaća da tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

13.3. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

13.4. Korištenjem ovih Internetskih stranica Prodavatelj i Kupac potvrđuju da su upoznati i suglasni s Općim uvjetima poslovanja.

13.5. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Kupce i Prodavatelje da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac i Prodavatelj prihvaćaju izmjene.

13.6. Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja . Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

13.7. Svi materijali koji se nalaze na abrakadabra.com internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

13.8. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice abrakadabra.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka A007 PLUS d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

13.9. Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

13.10. Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

13.11. Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

13.12. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

13.13. AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. je registrirani žig tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

13.14. www.attshop.com je registrirana domena tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

13.15. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

13.16. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.attshop.com internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.attshop.com Internet stranice.

13.17. Sjedište tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 1. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

14.1. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.attshop.com i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka tvrtke AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

14.2. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

14.3. Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

14.4. Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@attshop.com.

14.5. Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.attshop.com internetske stranice.

14.6. Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti internetsku stranicu te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.attshop.com.

14.7. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah po objavi na Internetskoj stranici www.attshop.com.

14.8. Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

14.9. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.attshop.com. Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

14.10. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

14.11. Osobne podatke će tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

14.12. Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@attshop.com. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

14.13. Kao uvjet kupnje tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje newslettera. Ukoliko Krajnji korisnik želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na podrska@abrakadabra.com ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

14.14. Zaštitu podataka tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

14.15. Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti www.attshop.com Internetsku stranicu. Tvrtka AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

14.16. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na vjerodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastario.

14.17. Da osoba koja je dala pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posljedicu proizvodi prestanak članstva, dospijevanje svih obaveza nastalih za vrijeme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako daljnje prikupljanje podataka od osobe koja je pristanak povukla.

14.18. Podaci se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, matični broj, OIB, adresa, broj fiksnog i mobilnog telefona, broj bankovnog računa, email adresa i IP adresa svakoj pojedinog pristupa portalima.

PRAVILA PRIVATNOSTI

 1. Općenito

AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o.

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi AUTO ZA TREĆE TISUĆLJEĆE d.o.o., Zagreb, Ulica Milivoja Matošeca 4, OIB: 35875235250 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste se registrirali na naš webshop (www.attshop.com), ako ste izvršili kupnju putem našeg webshopa, ako ste se prijavili na naš newsletter, ako ste član MPC programa, ako ste naš poslovni partner ili ako ste zainteresirani za rad kod nas (dalje: „Vi“). Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 01. svibnja 2019. godine.

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu info@attshop.com.

 1. Ako ste se registrirali na naš webshop:

2.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom registracije i kupnje na našem webshopu (www.attshop.com), odnosno sljedeće podatke:

2.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba)

Ime, prezime, datum rođenja;

2.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

Telefon, Email adresa;

2.1.1.3. Dodatni podatci nužni za potrebe izvršenja transakcija

Vrsta kartice, broj kartice, mjesec isteka kartice, godina isteka kartice, kontrolni broj (CVV);

2.1.1.4. Dodatni podatci nužni za reklamaciju proizvoda

Datum narudžbe, šifra narudžbe, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;

2.1.1.5. Ostali podatci

Titula, broj MPC kartice (ako je imate);

2.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

2.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

2.2.1.1. Kako bi smo Vam omogućili korištenje naše usluge (registraciju i kupovinu putem webshopa – www.attshop.com ). U tom slučaju osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;

2.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

2.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

 1. Ako ste izvršili kupnju putem našeg webshopa:

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom kupnje na našem webshopu (www.attshop.com), odnosno sljedeće podatke:

3.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba)

Ime, prezime;

3.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

Telefon, Email adresa;

3.1.1.3. Dodatni podatci nužni za potrebe izvršenja transakcija

Vrsta kartice, broj kartice, mjesec isteka kartice, godina isteka kartice, kontrolni broj (CVV);

3.1.1.4. Dodatni podatci nužni za reklamaciju proizvoda

Datum narudžbe, šifra narudžbe, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;

3.1.1.5. Ostali podatci

Broj MPC kartice (ako je imate);

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1. Kako bi smo Vam omogućili korištenje naše usluge (kupovinu putem webshopa – www.attshop.com ). U tom slučaju osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;

3.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

3.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

 1. Ako ste se prijavili na naš newsletter:

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

4.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internetskim stranicama, odnosno sljedeće podatke:

4.1.1.1. Vaša e-adresa;

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo Vam slali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanjem newsletter-a;

4.2.1.2. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje pogodnosti namijenjeno svim novim primateljima newsletter servisa. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, kako bismo Vam omogućili pogodnost koju smo Vam obećali;

4.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

 1. Ako ste naš sadašnji ili potencijalni poslovni partner:

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba)

Ime, prezime, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

5.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Ime i prezime osobe za kontakt;

Broj telefona, Email adresa;

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

5.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

5.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

5.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

 1. Ako ste zainteresirani za rad kod nas:

6.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

6.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, odnosno sljedeće podatke:

6.1.1.1. Vaše osnovne podatke

Ime, prezime, datum i mjesto rođenja;

6.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Broj mobitela i/ili telefona;

Email adresa;

6.1.1.3. Dodatne podatke

Ostale podatke koje ste naveli u svome životopisu;

6.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

6.2.1.1. Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

6.2.1.2. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

6.2.1.3. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mjesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola;

6.2.1.4. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 1. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

7.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

7.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

Izvršitelji

7.2.1. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao npr. računovodstvene, IT, poštanske i kurirske usluge, oglašavanje, tiskare, prevoditelji itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

Voditelji

7.2.2. Treće osobe kojima šaljemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam omogućili pogodnost koju ostvarujete prijavom na naš newsletter servis;

7.2.3. Treće osobe kojima šaljemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili neku svoju obvezu (primjerice revizori) ili ostvarili svoj opravdani interes (primjerice certifikacija). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

7.2.4. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

 1. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

8.1. Ako ste se prijavili na naš newsletter, Vaše osobne podatke prenosimo izvan EU. Servis koji koristimo u svrhu slanja newslettera, MailChimp odnosno The Rocket Science Group LLC, iznosi osobne podatke u Sjedinjene Američke Države (SAD). Navedeno društvo je prošlo postupak certifikacije predviđen ugovorom između EU – SAD („Štit privatnosti“). Više o Pravilima privatnosti MailChimp-a možete pročitati nahttps://mailchimp.com/legal/privacy/.

 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

9.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

9.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

9.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

9.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

9.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

 1. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

10.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

10.2. Vaše osobne podatke, koje ste nam dali kao registrirani korisnik našeg webshopa, obrađujemo dok se ne odjavite kao naš korisnik. Po odjavi prestaje uobičajena obrada Vaših podataka te iste brišemo u roku od 6 godina od Vaše posljednje kupnje.

10.3. Vaše osobne podatke, koje ste nam dali kao kupac na našem webshopu, čuvamo 6 godina od Vaše posljednje kupnje. Nakon proteka navedenog roka, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.

10.4. Ukoliko ste ispunili reklamacijski upitnik, Vaše podatke, kao i sam upitnik, čuvamo najmanje godinu dana od primitka reklamacije kako bi udovoljili našoj zakonskoj obvezi zaštite potrošača. Nakon proteka navedenog roka, Vaše osobne podatke, kao i sam upitnik, brišemo u roku od mjesec dana.

10.5. Vaše kontakt podatke za slanje newslettera čuvamo sve dok se ne odjavite s našeg servisa. U slučaju odjave, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.

10.6. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

10.7. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

10.8. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Ako je suglasnost dana na određeni period, onda nakon isteka tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

 1. Vaša prava

11.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

11.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

11.3. Pristup Vašim osobnim podatcima

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.4. Ispravak netočnih osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.5. Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@attshop.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.7. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.